POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable Tratamiento Razón social: Horchatas Lider S.L.
NIF/CIF: B60000072
Direcció: Carrer Antonio Tàpies 10-12 Nave C – 08213 Polinyà (BARCELONA)
Email: lider@horchatalider.es
Telèfon: 93 713 34 64
Finalitat Es tracta la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin, facilitar a l’interessat ofertes de productes i serveis del seu interès i millorar la usabilitat dels fòrums, podent elaborar-se, de ser necessari, un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.
Legitimació Es sol·licita el consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades i l’oferta prospectiva de productes i serveis.
Destinataris Les dades personals no se cediran a tercers, excepte en el cas, altres empreses de grup per a fins administratius interns.
Drets Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. També els interessats en determinades circumstàncies poden oposar-se al tractament de les seves dades.També tindrà dret a retirar el consentiment prestat ia reclamar davant l’Autoritat de Control.Para exercir els seus drets s’haurà de posar en contacte amb el Responsable a l’adreça que apareix en el primer requadre , acompanyat de còpia document d’identitat de l’interessat.

 

TERMES I CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, qui accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en aquest lloc web. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial. La informació subministrada en la pàgina web té com a finalitat facilitar el coneixement per part dels usuaris de les activitats i dels serveis que presta LA WEB, qui es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment totes les modificacions, variacions, supressió o cancel·lacions de els continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri necessària per a la prestació dels serveis. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis, per la qual cosa es recomana al USUARI que llegeixi aquest avís legal tantes vegades com accedeixi a la web.

 

ÚS INDEGUT

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de WEB, comprometent-se a realitzar un bon ús de la pàgina web i aportar informació veraç i lícita, no permetent conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

La utilització de certs serveis o sol·licituds a WEB, estaran condicionades al previ ompliment del corresponent formulari de recollida de dades. A aquests efectes, L’USUARI serà responsable de la informació falsa o inexacta que pogués realitzar o comunicar i dels perjudicis que causi a WEB.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

WEB no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la pàgina web, i no es fa responsable en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar el funcionament de la pàgina web i / o els seus serveis ni garanteixen la utilitat de la pàgina web, ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin.

WEB no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant queda exclòs qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a la que s’accedeixi per mitjà del web. No obstant això, LA WEB declara que han adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

 

ENLLAÇOS

En el cas que en en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, WEB no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts, no assumint en cap cas cap responsabilitat per els continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

S’informa al USUARI que totes les dades que proporcions seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat del WEB amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que sol·licitin, facilitar a l’interessat ofertes de productes i serveis del seu interès i millorar la usabilitat dels fòrums, podent elaborar-se, si és necessari, un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, si escau, i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Aquesta pàgina web conté formularis de recollida de dades, perquè els usuaris de la pàgina puguin contactar amb nosaltres o enviar les seves consultes i suggeriments, i complim amb les exigències legals en matèria de protecció de dades.

“D’acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de WEB amb la finalitat d’atendre les seves consutlas i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, WEB informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.”

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

WEB informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que WEB es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic lider@horchatalider.es.

Al seu torn, l’informem que pot contactar-nos, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu lider@horchatalider.es o al telèfon 93 713 34 64 .

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades used accepta la política de privacitat de WEB.